info@creatorsloungetoronto.com

  • Creators' Lounge: facebook

Founder / CEO(Chief Executive Officer)
Toyonori Kato”TOM”

Co Founder / COO(Chief Operating Officer)
J.”K.JOE”Tamko

CIO(Chief Information Officer)
Mark Masayuki Hashimoto

Manager / Designer
Anna Yamaguchi

Web Director
Daisuke Muto

Translator
Maki Harada

Brand Designer
Akiyuki Itasaka

Web Designer
Aki Yukawa

 

Staff

2016-
Takaomi Yoshida
Satomi Mitani
Riho Saito

2015-2016
Yui Yoshikawa
Shiny Andy
Mitsuyoshi Toguri
Yuka Mizunashi
Hotaru Sato
Shoya Ichimura
Ayaka Minami
Satoru Taguchi
Natsuki Ohtsuka

2014-2015
Kohei Iwamoto
Takahiro Sasahara
Tatsuki Nakata
Shunsuke Hariya
Jumpei Komura
Kumi Toyota
Kotone Tsuge

2013-2014
Olivia Miray Klugh
Akiko Nakayama
Yukiko Nishi
Azusa Shimazaki

2012-2013
Yohei Kawamura
Tatsuya Kusaba
Ryoma Kondo

Special Adviser
Suharu Ogawa(OCAD University)